Kjell O. Olsen
Mobil: 91 80 77 11

Morten Batteri Olsen
mobil: 90 84 71 71
morteno@batteriolsen.no

Åpningstider:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Lørdager  10.00 - 14.00

Vakttelefon:  48 20 55 00


Tlf: 35 59 22 22


Faktura adresse:

Batteri Olsen Skien AS
Postboks 2665, Kjørbekk
3702 Skien

Besøks adresse:
Kjørbekkdalen 15 b
3735 Skien

Regnskap / kontor:


Morten Batteri Olsen  
Daglig Leder
Org. nr NO 920 931 308 MVA