Følgende fremgangsmåte anbefales ved hjelpestart med startkabler.

  • Sjekk at begge batteriene har samme spenningen. ( 6V eller 12 V )
  • Slå av hjelpende kjøretøyets motor og alle strøm forbrukende funksjoner.
  • Monter startkabel i følgende rekkefølge:
  • Kople til pluss klemme til begge batterier. Fest deretter den andre kabelen til den andre polen på hjelpestartbatteriet.Den siste klypen festes til motorblokken på bilen med det utladede batteriet, så langt fra batteri og bensinslanger som mulig. Det minsker risikoen for antennelse av knallgass eller bensin.
  • Start bilen som skal gi starthjelp.
  • Start bilen med det utladede batteriet.
  • Når motoren på bilen med det utladede batteriet går normalt, tas startkablene av i motsatt rekkefølge.