Før stillstandsperioden:

  • lad batteriet helt opp, slå av alle elektriske enheter og koble fra batteriet ( hvis mulig )
  • oppbevar batterier på et kjølig tørt sted
  • batteriene skal være fulladede ved oppbevaring
  • fulladede batterier tåler fint temperaturer på godt under null grader
  •  batterier med lav spenning er utsatt ved temperaturer under null grader

Under stillstandsperioden:

  • kontroller lade og spenningsnivået regelmessig.
  • hvis spenningen kommer under 12,4 V, må batteriet lades.

Etter stillstandsperioden:

  • lad batteriet helt opp, og koble eventuelt de elektriske enhetene til igjen.
  • kontroller at alt fungerer som det skal