Montering i bilen

Biler med vekselstrømsgenerator har minus polen koplet til jord. Rengjør polsko med varmt vann. Monter alltid den strømførende kabel først, deretter jordledningen. På den måten unngår du å kortslutte batteriet ved bruk av verktøyet, noe som kan forårsake skader.Sett polsko inn med ren , syrefri vaselin eller godkjent fett etter montering.

Ved bytte av batteri som medfører at bilens batteri må frakobles anbefaler vi å sørge for alternativ strømforsyning til bilen.


Vedlikehold

Batteriet er en meget viktig del i det elektriske systemet. Normalt vil systemet selv holde batteriet oppladet. Ved stadig korte kjørelengder og stort strømforbruk kan ekstra oppladning være påkrevet, spesielt i den kalde årstiden.
Etterfyll kun med kjemisk eller renset vann. Bruk aldri syre eller spesielle tilsetningsstoffer.

Kjøretøyets ladespenning bør , målt over polene, være 14,2V-14,4V ved ca 2000 omdr. ( høy tomgang ). Dersom den er lavere, vil det bety at batteriet ikke full-lades under kjøring og batteriet må ha lading fra ekstern lader.
Det er en kjensgjerning at de fleste batterihavari skyldes mangel på lading. Alle som har befatning med biler bør kjenne til betydningen av korrekt lading.

Kuldens innflytelse på et batteri.

De aller fleste har ved flere anledninger registrert at batterienes kapasitet reduseres i kulde. Ved - 18 grader nedsettes startkapasiteten med 60%.